ACE-conference 2012 i Belfast

Vi har haft fantastiska dagar där vi bett, drömt, planerat onådda folk mission! ACE är ett Europeiskt nätverk för strategisk kampanjmission. Målet är att nya kyrkor skall planteras bland de onådda folken. Andreas koordinerar de kampanjer som görs i Bangladesh och den församlingsplanterarskola som startats där. Vi fick höra härliga rapporter från länder som just nämnda Bangladesh, Guinea, Burkina-Faso och Sri-Lanka osv. Nu satsar vi framåt mot nästa kampanj som är Togo i November. Andreas reser själv den här gången. Var med och be!!