Besökte Bjärnum 6-7 Oktober

Predikade i Bjärnum den 6-7 Oktober. Alltid härligt att komma tillbaka till min gamla hemförsamling och predika. Det var här jag lärde mig predika och detta är verkligen mitt andra hem. Så härligt att möta ungdomarna under lördagens kanothajk och sedan predika (feberfrossandes pga att jag blev nedkyld under kanotfärden) vid lägerelden. På Söndag förmiddagen så ledde ungdomarna mötet och jag predikade. Isak hade ett fantastiskt inledningsord och sedan predikade jag och delade om det vi varit med om bland de onådda folket den sista perioden. Tacksam för det stöd pastor Fredrik och hela församlingen visar mig och Lina.

Isak