GUD VAR ETT FLYKTINGBARN

Nedan är en  artikel jag skrev 2009 för www.sverigedemokratin.se en sida mot främlingsfientlighet som aldrig riktigt tog av tyvärr. Jag skrev ur ett kristet perspektiv. Skribenter var utöver mig Gustav Fridolin språkrör för Miljöpartiet, Maria Ferm (då språkrör för grön ungdom) numera riksdagsledamot för Miljöpartiet, min gamla klasskompis Johan Lindman politiskt aktiv på många håll, samt Therese Boström med olika positioner inom MUF.

Gud var ett flyktingbarn!

 I Bibeln kan vi läsa om hur Jesus som barn tvingades till Egypten då en hänsynslös diktator ville få honom mördad. Kung Herodes var känd för sin grymhet och såg bland annat till att avrätta tre av sina egna söner.

Politisk makt var problemet. För det hade profeterats om att en kung skulle födas, men inte förstod Herodes att det inte skulle bli vilken kung som helst utan världens frälsare. Eftersom han inte visste vem denne nyfödde kung var, beslöt han att avrätta alla gossebarn under 2år.

Josef (Jesu ”styvfar”) fick två drömmar som ledde honom och familjen till Egypten. En flykt som räddar livet på Jesus. En flykt under fyra års tid. Inte förrän Herodes dött och Josef fått en tredje vägledande dröm återvänder familjen till Israel.

I Sverigedemokraternas kyrkopolitiska program står det bland annat att kyrkan inte ska upplåta kyrkor till illegala flyktingar.

Tänk om det vore Jesus som gömts då? Tänk om vi skulle skicka tillbaka honom till Herodes?

Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig,
jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.’
Då kommer de rättfärdiga att fråga: ‘Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka?

När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder?
 Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?’

Kungen skall svara dem: ‘Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.’

– Matteusevangeliet kapitel 25 vers 35-40

Vi har idag folk som kommer till Sverige i flykt från totalitära diktaturer och söker en fristad. Som kristen ser jag det som en självklarhet att kyrkan är på de svagas sida. Gud identifierade sig med de svagaste i samhället. Jag har en dröm om ett Sverige som gör som Jesus gjorde och faktiskt börjar älska villkorslöst.

Visst kan man som Sverigedemokraterna referera till kristna värderingar och kristen moral. Men utan Jesus Kristus, ingen kristen kyrka.

SD verkar vilja ta bort Jesus, och utan Jesu kärlek blir faktiskt deras så kallade värderingar bara något ytligt skitsnack utan innehåll. Det ekar tomt, i tomma rum. Endast där Jesus får plats kan kyrkan vara det som Gud tänkt från början.

Jesus är kärnan i det kristna budskapet.

I Sverigedemokratins Sverige så blir kyrkorna kalla, stela och utan värde.

Jesus var varm, älskade och dog för en värld som skulle gått förlorad utan honom. Han kom med tro, hopp och kärlek!

Mitt liv vill jag ge för de fattiga och onådda. Jesu budskap gäller hela världen och alla folk!

 

Tänk på Guds Ord till oss såhär i juletider

Det ni gjort för dessa mina minsta det har ni gjort för mig!

Andreas Cucca

pastor och missionär