Intervjuer & media

Världen idag Jesus bröt Andreas djupa mörker 2020-12-29

Tidningen Pingst (nr4 2020) Nå ut med evangeliet 2020-11

Världen idag Från utdöende till växande församling 2020-02-13

Världen idag Familj från Kongo fann ett andligt hem i Bottnaryd 2020-02-13

Tidningen Dagen Deprimerade i tonåren, missionärer som vuxna 2019-08-20

Jönköpings posten Tre år efter flyktingkrisen: Välkomnandet som delar byn 2019-08-17

Jönköpings posten “Pastorn: Jesus var också flykting” 2018-10-13

Jönköpings posten “Lär av kyrkornas integrationsglädje” 2018-09-12

Jönköpings posten “Pingstkyrkan löser förskolekrisen i Bottnaryd” 2018-05-14

Tidningen Dagen Utan Jesus hade jag nog inte levt idag (intervju med Andreas) 2018-03-02

Svt.se Planerade flyktingbostäder oroar Bottnarydsbor 2017-02-13

Jönköpings posten “Det är positivt för byn” (integration) 2016-08-111

Jönköpings posten Kapellets sista predikan 2016-07-25

Jönköpings posten Nybygge väcker känslor (integration) 2016-04-19

Tidningen Dagen Första predikan då blev det helt mörkt (intevju med Lina) 2015-02-17

TV

Vision Sverige 2019-08-26

Kanal 10 2017-10-09

“The Harvest Show” på LeSea Brodcasting 2010 Juni