Undervisning

För podcast och predikoserier se www.bottnarydpingst.se/podcast/predikoserier

För mer videoundervisning se www.bottnarydpingst.se/play

Video-undervisning

IDENTITET: SE HELA SERIEN OM IDENTITET HÄR

Andreas predikar “Vad rör Einárs död oss? En utsträckt hand eller ett fördömande finger”

Andreas predikar “Löp ditt lopp med blicken fäst på Jesus!”

Andreas predikar “Den Helig Ande-din västa vän!”

Lina predikar “Var inte rädd!”

Andreas predikar “Jag skäms inte för evangeliet!”

Andreas predikar på Visison Sverige, sänt som online gudstjänst på Bottnaryd Pingst

Andreas har Bibelstudie på Radio Vättervåg

Lina predikar Söndag 19/4 2020 Bottnaryd Pingst 

Andreas predikar Söndag 22/3 2020 Bottnaryd Pingst 

Andreas predikar “Jesus ser dig” på nyårskonferens i Karlshamn

Andreas predikar “På vägen till Emmaus” på Equipkonferensen 2011