Omvände sig den förlorade sonen? Isåfall hur?

NOTERA: Jesus berätta denna liknelse för en farisé. Jesus predikade fri nåd till en lagens man…

Läs Luk 15:11-32 Vad hände?

Innan vi går in i berättelsen tittar vi på ordet omvändelse på hebreiska som är Shuvh

Det betyder ordagrant “vänd (tillbaka) till nåden”. Jag skulle påstå att detta tyvärr inte är vad majoriteten av evangelikala predikanter predikar. Det är värdsvid skillnad på vänd om från synd (eller vad man egentligen åsyftar SLUTA SYNDA!) och vänd dig till nåden.

Jag är övertygad att när vi vänder tillbaka till nåden förlorar synden sin kraft. Sann biblisk omvändelse handlar om att du inte klarar av det själv. Du behöver Gud!

Grekiska ordet för omvändelse är metanoia som betyder förändrat sinne.Från MIG till HONOM!

Låt oss gå in i liknelsen:

Sonen vände sig bort från Fadern, gick ut i världen och spenderade alla sina pengar på allt möjligt destruktivt, besökte prostituerade. Detta var en man i djup synd. Och ofta när vi predikar denna berättelsen så ligger fokus på att sonen synade i gärning, men hans största synd är faktiskt att han med sina beslut sa:

“Jag klarar mig själv Pappa (Gud) jag behöver inte dig.” Detta är vad bibeln kallar självrättfärdighet.

Allt eftersom tiden gick förlorade sonen sina pengar. Just då kom en hungersnöd över landet där han var och han blev tvungen att skaffa ett jobb- han fick vakta svin(bland det lägsta man kunde göra som jude vid den tiden).

Många menar att sonen senare kände dåligt samvete för sina synder och omvände sig, detta är inte vad texten säger. Låt oss läsa vers 17-18:

“Då kom han till besinning och sade: Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här håller jag på att dö av svält. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom: Far, jag har syndat mot himlen och inför dig.”

Sonen omvände sig, ja, men inte som vi brukar höra det berättas. Han omvände sig bort ifrån sin egentillräcklighet och sina egna gärningar när han insåg att han inte klarade sig själv. Sonen försökte bara rädda situationen, han började slipa på ett tal. Men det var inte syndabördan som förde honom på väg hemåt. Hans fokus var inte på att han hade syndat utan snarare att han inte kunde klara sig på egen hand. Detta är sann biblisk omvändelse. Detta är en position där Gud kan möta dig och förvandla dig, mitt i din svaghet och otillräcklighet.

När han mötte Fadern hann han inte ens få fram “Fader jag har syndat…” Varför? För att Fadern brydde sig inte! Det som betydde något var att sonen hade kommit hem. Att sonen BEHÖVDE honom!!

Jesus sade “omvänd er och tro evangelium” (Markus 1:5) Detta syftar till ett förändrat sett att tänka snarare än ett förändrat handlingsmöntster. Det syftar också till att vi vänder oss TILL något snarare än från något.

Bröder och systrar vänd er tillbaka till Nåden!

-Andreas Cucca