Stötta mission

Märk gåvan med “Cucca kampanjer”

Din gåva kommer att användas för att täcka kostnaderna för våra kampanjer som vi bedriver på olika onådda platser i världen. Genom våra kampanjer når vi ständigt nya folkgrupper med de goda nyheterna. Din gåva är med och bidrar till att nya kyrkor startas bland världens onådda. Varje år ser vi hur tusentals tar emot Jesus, hundratals ledare tränas och många nya kyrkor planteras. Du kan vara med och göra en skillnad för de onådda!

Swish: 123-412 30 89
Plusgiro: 13 92 21-6
Bankgiro: 5831-6910